top of page
Wellness World Sanctuary Khao Yai

               ในปี 2560 ดร.ภัทรพล หรือ อ.เชี่ยว ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างที่พักอาศัยชั้นเลิศในทุกด้าน     ทั้งการวางผังเมืองของโครงการ การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะจะมีจำนวนยูนิตในการพักอาศัยมากกว่า 1,000 ยูนิต ที่สำคัญมากที่สุด คือ การมีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ดีเยี่ยม แน่นอนที่สุด เขาใหญ่ มรดกโลกทางระบบนิเวศที่เป็นแหล่งผลิตโอโซนอันดับ 7 ของโลก ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

 

               การก่อสร้างได้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้ถูกก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน ได้แก่ อาคารชุดจำนวน 12 อาคาร อาคารโรงแรม พร้อมร้านอาหาร และศูนย์กีฬา อาคารสโมสร Chiva Legend อาคารแสดงงานศิลป์ ศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม

 

               เมื่อธรรมะจัดสรรให้ ดร.ภัทรพล  ได้มาพบกัน ทั้ง 2 ท่านมีความต้องการเดียวกัน คือ สร้างที่พักอาศัยที่เป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน เพื่อก่อให้เกิด “ชีวิตและสุขภาพที่เป็นเลิศ” เมื่อเข้ามาพักอาศัย เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับสังคมไทย

 

               การสานต่องานของ ดร.ภัทรพล  ซึ่งเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการให้บริการที่ทำให้ “ชีวิตและสุขภาพที่เป็นเลิศ” ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ เมื่อมีการร่วมทุนและร่วมมือในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เวลเนส เวิลด์ ชีวา คอร์ปอเรท จำกัด ในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยใช้คำย่อว่า “WCC”

 

                งานออกแบบเมืองสุขภาวะดี Wellness World เพื่อตอบโจทย์การมีชีวิตและสุขภาพที่เป็นเลิศ ของสมาชิก โดยมีบริการครบทั้ง 9 ปัจจัย ในการดำเนินชีวิต ดำเนินการรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจนน่าอัศจรรย์ ภายใต้การควบคุมของ ดร.ภัทรพล  ที่มีความชำนาญที่เป็นเลิศทั้ง 9 ปัจจัย ร่วมกันสร้างสรรค์เมืองสุขภาวะดี Wellness World ภายใต้ชื่อ “Wellness World Sanctuary Khao Yai”  ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสถานที่ พร้อมให้บริการสมาชิกถึง 9 บริการ

  1. ซุ้มประตูทางเข้าที่ออกแบบขึ้นใหม่โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการมาเยือนของสมาชิกทุกท่าน

  2. สำนักงานขายและบริการสมาชิกเพื่อเป็นบริการแบบ One Stop Service

  3. ที่จอดรถสำหรับสมาชิกที่เป็นสัดส่วน

  4. โรงแรมเพื่อการพักอาศัยระยะสั้นสำหรับสมาชิก ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

  5. ร้านอาหาร Noods&Coff เพื่อบริการอาหารที่เป็นเลิศแก่สมาชิก

  6. อาคารสโมสร Wellness Legend ที่เปิดให้บริการ “Wellness Club” ณ ชั้น 1 ของอาคาร เพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อนใจ ชั้น 3 ของอาคารจัดให้เป็นห้องจัดกิจกรรมนันทนาการขนาดใหญ่ ที่บรรจุผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 300 คน

  7. อาคารที่พักอาศัยของ Senior Care Member อาคาร 3, 4 และ 5 เริ่มตกแต่งให้เข้าพักได้ในเดือนเมษายน 2566 รองรับสมาชิกได้มากกว่า 150 ห้อง

  8. อาคารศูนย์การแพทย์ “Wellness Medical Center” ที่ให้บริการทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยนอกแบบ OPD ผู้ป่วยในแบบ IPD รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 60 เตียง จะเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2566 และพร้อมเปิดให้บริการกลางปี 2567

  9. อาคารฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ “Wellness Reju” ซึ่งมีการบริการเหมือนกับ “Wellness Reju” ที่เวลเนส เวิลด์ อยุธยา กำลังอยู่ระหว่างการออกแบบให้ตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมายหลากหลายประเภท

 

ณ วันนี้ WCC มีความพร้อมที่จะเริ่มให้บริการสมาชิกในรุ่นแรกได้ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 

Wellness World Sanctuary Khao Yai เพื่อการมีชีวิตและสุขภาพที่เป็นเลิศ

bottom of page