• admin

ข่าวดี!! ...สำหรับชาวจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

ข่าวดี!! ...สำหรับชาวจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสเวิลด์กาญจนบุรี ได้เปิดให้บริการกับผู้รักสุขภาพแล้ว...!!


สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้โดยตรง

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ณ โรงแรม ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา

สอบถามโทร. 035-249500 , 088-5634040


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น