• admin

4 ข้อสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ


4 ข้อสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

การเกษียณอายุการงาน หมายถึงการที่ต้องหยุดทำงานที่เคยทำอยู่เป็นประจำ เพราะเหตุอายุครบกำหนด ที่หน่วยงานนั้นกำหนดไว้ หรือหยุดทำงานนั้นๆ เพราะร่างกายไม่เหมาะสม เช่น ราชการไทยกำหนดเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี


ผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อเกษียณอายุการงาน

1.ทางกาย

เมื่อการเกษียณอายุ หมายถึง การหยุดจากการทำงานที่เคยทำอยู่เท่านั้น ผลกระทบกับสุขภาพทางกายจึงไม่พบว่าเป็นเรื่องสำคัญ สุขภาพทางกายก็คงดำเนินไปตามปกติ ทั้งนี้เพราะการเกษียณอายุการงานเป็นแต่เพียงกำหนดเวลาหนึ่งของกระบวนการสูงอายุที่ดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายบ้าง ก็มักเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมาก่อน

2.ทางจิตใจ

นับว่ามีผลกระทบค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพราะจากผลการเกษียณอายุทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในอาชีพและรายได้ การหางานใหม่ทำได้ยากขึ้นเพราะต้องแข่งขันกับคนหนุ่มสาวในตลาดแรงงาน การที่ต้องเป็นคนว่างงาน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินชีวิต จากการที่ได้รายได้น้อยลงการเปลี่ยนแปลงในจิตวิทยาสังคม บทบาทที่เคยแสดงในสังคมถูกจำกัดลง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามตำแหน่งที่หดหายไป ทำให้ดูเป็นว่าความที่เคยได้รับการยกย่องเป็นคนสำคัญกลับกลายเป็นคนธรรมดา ทำให้มองภาพลักษณ์ตัวเองต่ำลงการเสื่อมทางกายภาพและสรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ ทำให้สมรรถภาพต่ำลง

3. แนวทางแก้ไขทั่วไป

ปรับแนวความคิดของตนเองเสียให้ถูกต้อง การเกษียณอายุการงานเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงาน มีวันเข้าทำงานก็ต้องมีวันหยุดทำงาน อย่าเสียเวลามองโลกของช่วงชีวิตปัจฉิมวัยว่าเป็นเวลาของความเสื่อม จงคิดว่าต่างวัยต่างก็มีบทบาทต่างกัน ยิ่งสูงอายุก็ยิ่งมีประสบการณ์สูงขึ้นจงยอมรับโอกาสใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ๆจงใช้โอกาสที่ว่างสร้างงานอดิเรกใหม่ๆ ที่เราสนใจและสนุกสนานกับมันจงดูแลสุขภาพอนามัยทั้งกายและใจของท่านให้ดี สุขภาพนี้จะต้องดูแลตลอดชีวิต มิใช่มาเริ่มดูแล เอาเมื่อสูงอายุ เพราะกระบวนการสุขภาพเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตาย

4. เตรียมตัวเกษียณอายุการงานไว้แต่เนิ่นๆ

ถ้าเราแบ่งช่วงชีวิตออกเป็นหลายช่วงตามวัยต่างๆ เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ

เมื่ออายุครบ 60 ปี (เกษียณอายุ) จะยังคงมีเวลา ชีวิตเหลืออยู่อีก 10-20 ปีก็เป็นการสมควรที่จะได้เตรียม ตัวเตรียมใจเพื่อเข้าสู่วัยดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป้าหมายและชีวิตที่มีคุณภาพ

การดำเนินกิจการอะไร ย่อมจะต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัดว่า เป้าหมายคืออะไร แล้วจึงจะคิดหาวิธีนำไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดี คือมีสุขภาพดีสามารถร่วมกิจกรรมกับเขาได้ตามอัตภาพมีความมั่นคงที่จะนำไปสู่ความสุข อันได้แก่ ทางเศรษฐกิจ ชีวิต และทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิตดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องไปให้ถึงเพื่อความสุข การจะไปให้ถึงนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเอง


ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น
WELLNESS WORLD พร้อมให้บริการทุกท่าน
บริษัท เวลเนส ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด
1/1 หมู่ 4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
(035)-249500 กด 818 , 065-1244999 , 088-1789481
ตั้งแต่วันจันทร์ - อาทิตย์  |  เวลา 08.00 - 17.00 น.
Line ID
@wellnessworld
LogoWW-ขาว.png
Follow us
  • Facebook
  • YouTube