WELLNESS WORLD ABOUT

ที่พักของคนรักษ์สุขภาพแห่งเดียวในประเทศไทย ที่่มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน 

ตอบทุกโจทย์ของการดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบครัน บนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่

และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ โรงพยาบาลเวลเนส บ้านเดี่ยวเวลเนสโฮม เวลเนสสมาร์ทคอนโด โรงแรมเวลเนส

และเวลเนสฟาร์ม​​ ในปัจจุบัน Wellness City ได้ขยายโครงการไปสู่ Wellness World เมืองในจินตนาการที่มีอยู่จริง

โดยมีเป้าหมายที่จะขยายสุขภาวะดีไปทั่วไทยและมุ่งมั่นที่จะก้าวไกลไปทั่วโลก

Slide2.jpg

WELLNESS VISION

" ผู้บริหารโครงการ WellnessWorld ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่ประเทศไทย จะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่ผู้สูงอายุจากทั่วโลก

มีความใฝ่ฝัน จะมาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทยมากกว่าประเทศใดๆ ในโลก "

From WellnessCity

To WellnessWorld

จากเวลเนสซิตี้เมืองสุขภาวะดี

ก้าวสู่ " เวลเนสเวิลด์ "

เมืองในจินตนาการที่มีอยู่จริง

รูปที่คุณหมอเลือก_190928_0043.jpg

Smart Living in Wellness World around Thailand

"สุขกาย...สุขใจ...อยู่ได้ทั่วไทยในเวลเนสเวิลด์"

40139989_881102382083755_172100984952691
Architectural plans

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิศิษฐ์

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเวลเนสเวิลด์ประเทศไทย

WELLNESS WORLD

เตรียมพบกับโครงการเวลเนส เวิลด์ 9 แห่ง ทั่วประเทศ

เร็วๆ นี้

เวลเนสซิตี้เมืองสุขภาวะดี.. ที่พักวัยเกษียณ คุณภาพระดับโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ตอบทุกโจทย์ของการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยและการฟื้นฟูสุขภาพ เวลเนสซิตี้.. เริ่มเปิดดำเนินการมากว่า 18 ปี แล้วซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของ 

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ที่จะสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบพิเศษ สำหรับเป็นที่พักวัยเกษียณ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 

รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจรที่ถึงพร้อมด้วย 6 องค์ประกอบคือ 

มีสังคมดี มีสิ่งแวดล้อมดี มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย มีสุขภาพดี และมีความสุขทางใจ

WELLNESS HISTORY

CONCEPT LOGO BRAND

แนวความคิด

Smart Living in Wellness World around Thailand

"สุขกาย...สุขใจ...อยู่ได้ทั่วไทยในเวลเนสเวิลด์"

ความสุขกาย สุขใจ คือการที่ชีวิตเกิดความสมดุลทั้งทาง

ภายนอกและภายใน Seed of Life คือสัญลักษณ์กราฟิกโบราณ

(ที่ใช้สืบเนื่องมานานตั้งแต่ยุคสมัยอียิป) ถูกนำมาเป็นแรงบัลดาลใจ

ในการออกแบบนี้ วงกลมที่ซ้อนและตัดกัน 7 อัน ทำให้เกิดรูปร่าง

ที่สะท้อนถึงธรรมชาติ (เมล็ดพันธุ์และดอกไม้) ซ่อนนัยนะความหมายของชีวิต ใช้เป็นเครื่องหมายแห่ง Blessing (พร) และ Proctection (ปกป้อง) Design ของ Wellness World

ถูกออกแบบด้วยพื้นฐานของกริด Seed of Life จนเกิดเป็นโลโก้ และกราฟิกที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์และสมดุลของชีวิต

CORPORATE IDENTITY

อัตลักษณ์ขององค์กร

ชุดสีของ Wellness World ได้แรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของธรรมชาติและมนุษย์ สีหลักของ แบรนด์คือสีเขียวเข้ม สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคง และภูมิฐาน โดยสีรองคือสีเบจเนื้อ ที่แสดงออกถึงความอ่อนโยน ธรรมชาติและความเป็นมนุษย์ และสีขาวดําที่ใช้ควบคู่สร้างความโมเดิร์น เพื่อความชัดเจนในการสื่อสารกรุณาใช้ค่าสีตามที่ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

WELLNESS WORLD พร้อมให้บริการทุกท่าน
บริษัท เวลเนส ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด
1/1 หมู่ 4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
(035)-249500 กด 818 , 065-1244999 , 088-1789481
ตั้งแต่วันจันทร์ - อาทิตย์  |  เวลา 08.00 - 17.00 น.
Line ID
@wellnessworld
LogoWW-ขาว.png
Follow us
  • Facebook
  • YouTube